Tụng kinh

Thiền sư Shilananda tụng Pali – Phần 3

Thiền sư Shilananda tụng Pali – Phần 2

Thiền sư Shilananda tụng Pali – Phần 1

 

Nhạc Phật giáo

Học kinh tụng Pali

Học tụng kinh Pali Người hướng dẫn: Cô Huyền Nghi

Những bài tụng kinh

Tải về (nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as…)

Kinh nhật tụng

Ngày thứ nhất LỄ BÁI TAM BẢO Thỉnh Chư thiên. Xin thỉnh Chư Thiên, ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền hoặc các châu quận; ngự trên cây cối, rừng rậm hoặc ruộng vườn; Chư Dạ xoa, Càn-thác-bà, cùng […]

Tụng kinh Pali Miến Điện

  Tải về