Sách nói

Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ

Thiền sư U Tejaniya Dịch giả:  Tỳ khưu Tâm Pháp     Tải về máy

Ngay trong kiếp sống này – Thiền sư U Pandita

Thiền sư U Pandita Dịch giả:  Tỳ khưu Khánh Hỷ Người đọc:  Tỳ khưu Khánh Hỷ     Tải về máy

Từ Chánh niệm đến Giác ngộ

Thiền sư Ajahn Brahm Dịch giả:  NGUYÊN NHẬT TRẦN NHƯ MAI   Tải về máy

Sức mạnh của chánh niệm – Thiền sư Nyanaponika

 Nguyên tác: THE POWER OF MINDFULNESS  Đại trưởng lão Thiền sư Nyanaponika  Sư Tâm Pháp  dịch Việt   Tải về máy

Pháp ở mọi nơi – Thiền sư Sayadaw U Tejaniya

Thiền Sư U Tejaniya Dịch giả:  Tỳ Kheo Tâm Pháp   Tải về máy

Đức Phật và Phật Pháp – Đại Đức Narada

Nguyên bản: The Buddha and His Teaching Tác giả: Đại Đức Narada Dịch giả: Phạm Kim Khánh (Bài lấy từ trang của Pháp Âm Nguyên Thủy) Tải về máy  

Dipa Ma Cuộc Đời Và Di Huấn

Nguyên bản: The life and legacy of a Buddhist Master (Amy Schmidt) Dịch giả: Thiện Nhựt Tải về máy

Chẳng có ai cả – Thiền sư Ajahn Chah

Tỳ khưu Khánh Hỷ dich Việt Tải về máy

Bản đồ hành trình tâm linh – Thiền sư Sayadaw U Jotika

Tỳ kheo Tâm Pháp dịch Việt Tải về máy

Thiền quán – Tiếng chuông vượt thời gian

  Thiền sư U Ba Khin và thiền sư Goenka Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt Giọng đọc Diệu Thuỳ Tải về máy