Các bài viết giáo lý

Mở rộng cửa tâm mình Và những mẩu chuyện Phật Giáo nói về hạnh phúc

Con đường cổ xưa – Pyadassi Thera

  This is an embedded <a href="http://office.com" _cke_saved_href="http://office.com" target="_blank">Microsoft Office</a> document, powered by <a href="http://office.com/webapps" _cke_saved_href="http://office.com/webapps" target="_blank">Office Web Apps</a>.

Đức Phật và Phật Pháp – Đại Đức Narada Maha Thera

Đại Đức Narada Maha Thera, 1980 Việt Dịch : Phạm Kim Khánh 1998 Nguyên tác: "The Buddha and His Teachings"