Thư viện Phật học

Thiền sư Shilananda tụng Pali – Phần 3

Thiền sư Shilananda tụng Pali – Phần 2

Thiền sư Shilananda tụng Pali – Phần 1

 

Lý Duyên Khởi Giải Thoát

“Lý Duyên Khởi Giải Thoát “ ( LDKG) ( Transcendental dependent arising/Dependent liberation) Về cơ bản, lý duyên khởi giải thoát mô tả tâm lý của thiền, nghĩa là, những gì xảy ra trong tiến trình hành thiền  được hành giả trải nghiệm từ lúc đầu cho đến lúc cuối. LDKG có liên hệ chặt chẽ với giáo lý duyên khởi nổi […]

Tất cả những gì bạn cần là sự tỉnh thức với tâm từ ái – Ajahn Brahm

“Kindfulness” là danh từ mới do Ajahn Brahm đặt ra để chỉ “mindful” nghĩa là “sati”, tỉnh thức (hay thường được gọi là chánh niệm) với “kindness”- tâm từ ái. Ajahn luôn luôn nhấn mạnh rằng chỉ chánh niệm không thôi chưa đủ mà chúng ta cần phải thêm vào đó cái "nguyên tố kỳ diệu của tâm từ ái". […]

An Lạc Vượt Ngoài Thế Gian

An Lạc Vượt Ngoài Thế Gian

  Thực hành Giáo Pháp là công trình vô cùng quan trọng. Nếu không có pháp hành tất cả hiểu biết của chúng ta chỉ là hiểu biết trên bề mặt, chỉ hiểu biết cái vỏ bề ngoài. Cũng giống như ta đã có một loại trái cây nhưng chưa bao giờ ăn đến. Mặc dầu trái cây sẵn có […]

Nhạc Phật giáo

Học kinh tụng Pali

Học tụng kinh Pali Người hướng dẫn: Cô Huyền Nghi

Những bài tụng kinh

Tải về (nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as…)

Kinh nhật tụng

Ngày thứ nhất LỄ BÁI TAM BẢO Thỉnh Chư thiên. Xin thỉnh Chư Thiên, ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự nơi cồn bãi, đất liền hoặc các châu quận; ngự trên cây cối, rừng rậm hoặc ruộng vườn; Chư Dạ xoa, Càn-thác-bà, cùng […]