Dhamma Talks

How I became a meditator – Thiền sư Sayadaw U Jotika

Bài thuyết pháp của ngài thiền sư Sayadaw U Jotika   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

How to use emotion – Thiền sư Sayadaw U Jotika

Bài thuyết pháp của ngài thiền sư Sayadaw U Jotika   Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as…)

[Sayadaw U Jotika] Be Your Own Reliance

Tải về ( Click chuột phải chọn save as )

[Sayadaw U Jotika] – Eleven Points Regarding Maturity

Tải về ( Click chuột phải chọn save link as )

[Sayadaw U Jotika] – Not Harming Anyone Is His Simple Advic

Tải về ( Click chuột phải chọn save link as )

[Sayadaw U Jotika]: Not To Associate With Fools

Tải về ( Click chuột phải chọn save link as )

[Sayadaw U Jotika] 23-6-2002 Mangala Sutta

Tải về ( Click chuột phải chọn save link as )

[Sayadaw U Jotika] 20-6-2002 Dhamma Discussion

Tải về ( Click chuột phải chọn save link as )

[Sayadaw U Jotika] 10 4 1997 Dhamma Talk

Tải về ( Click chuột phải chọn save link as )

[Sayadaw U Jotika]-6-4-1997-Dhamma-Talk

Tải về ( Click chuột phải chọn save link as )